Дарин Тенев

Работни езици: японски, английски, френски

Област на преводаческа дейност: художествена литература, хуманитаристика, философия

Кратка биография: Дарин Тенев е доцент по теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”. Директор на Института за критически социални изследвания. Завършил е Българска филология, Японистика и магистратура „Литературознание” в СУ, където през 2008 година защитава докторат по теория на литературата. Специализирал е в Киото и Токио. Автор на две книги: Фикция и образ (Жанет 45, 2012); Отклонения. Опити върху Жак Дерида (Изтк-Запад, 2013).

Избрани преводи:

  • Таникава Шунтаро, Пътуване, София, ИК „Литавра”, 2001
  • Ернесто Лаклау, Еманципации, кол. “Критически обвързвания”, София, ИК “Литавра”, 2004
  • Дадзай Осаму, „Провалът на човека” (роман), В: Провалът на човека и други произведения, София, Алтера, 2011.

Данни за контакт:

  • darin.tenev@gmail.com