Tag Archives: Панорама

Ново издание на „Панорама”: „Космос” на Витолд Гомбрович в превод на Катерина Кокинова

Витолд Гомбрович (1904–1969) е писател, драматург и (с известни уговорки) философ и логик. Познат е у нас с романа „Фердидурке“, „Пиеси“ и др. Пише основно на полски, а произведенията му са преведени на над 25 езика. Милан Кундера го нарежда до Брох, Музил, Кафка и Хашек в „плеядата от големите централноевропейски романисти“ на ХХ век, макар Гомбрович да се бори със съпоставките с други писатели, както и с всякакво форматиране през направления и епохи.

Космос“ (1965) може да бъде представен като пародия на детективски роман, кратък курс по логика в 9 глави и 150 страници, роман за невъзможността на разказването, типология на хаотичното и безредното, роман за случайното, свръхизобилното и излишното, пътеводител из земни, небесни и словесни констелации и т.н. Приключенията и разследванията на двама млади мъже край Закопане, в Татрите, носят на Гомбрович Международната награда на издателите (1967).

Книгата предстои да излезе от печат с клеймото на издателство „Панорама“ при СПБ. Преводач е Катерина Кокинова, художник на корицата – Капка Кънева.

Предлагаме откъс, предоставен ни от издателството.

 

Continue reading

Предстоящо издание на “Панорама”

Представяме романа “Психиатрична болница „Творки“ на Марек Биенчик, предстоящо издание на “Панорама”. Преводач от полски е Десислава Недялкова, художник – Капка Кънева.

Марек Биенчик (*1956) е съвременен полски писател, литературен историк, есеист, преводач на Кундера, Барт и Чоран. Познат е на българския читател с есеистичните си творби „Меланхолия. За тез, които никога изгубеното няма да намерят“ (бълг. изд. 2002) и „Книга на лицето“ (бълг. изд. 2015), която му носи най-високата полска литературна награда „Нике“.

Биенчик пише „Психиатрична болница „Творки““ през 1999 г. Действието в романа се развива в края на Втората световна война. И все пак той не прилича на никоя друга книга, писана за войната. В него този добре познат ни фрагмент от Историята е разгледан от неочакван ъгъл – голяма психиатрична болница в района на Варшава, където протагонистите – неколцина млади хора, намират убежище от околния ад. С изострена чувствителност авторът ни разкрива техния необичаен тип съпротива: любовта.

Предлагаме откъс.

 

Continue reading

Конкурс за главен редактор

В изпълнение на решение на Управителния съвет на СПБ от 28 юли 2017 г. Съюзът на преводачите в България обявява конкурс за заемане на длъжността „главен редактор“ на издателство и списание „Панорама“.

Кандидатите трябва да представят автобиография и концепция за дейността и развитието на „Панорама“ (насоки в проектната дейност, работа със сътрудници, критерии при подбора на заглавия). Документите се изпращат по електронната поща на следните адреси: office@bgtranslators.org и panoramapublishers@gmail.com.

Краен срок за подаване на документи – 30 септември 2017 г.

Събеседването с допуснатите до конкурса кандидати ще се състои в първата половина на октомври 2017 г.

Главният редактор отговаря за:

  • литературната стратегия и политика на „Панорама“;
  • изработването на издателските планове;
  • изготвянето на график за кандидатстване по проекти за субсидирани издания и избора на екип за направата им;
  • осигуряването на преводачи, редактори, коректори, художници, специалисти по  предпечата;
  • производството на изданията и взаимоотношенията с печатниците;
  • промоцията и рекламата на изданията;
  • изготвянето на договори със съответните изпълнители.

Издателство “Панорама” на Алея на книгата (15.09-20.09) в София

Издателство “Панорама” ще участва в Алея на книгата, която ще се проведе между 15 и 20.09 на площад “Света Неделя” в София. Издателството ще е в шатра 8, а всички негови книги ще са с 20 % намаление. Заповядайте!

алея на книгата