Tag Archives: Кръстан Дянков

Радосвета Гетова и Милена Попова отличени с наградите “Кръстан Дянков”

Имаме удо­вол­с­т­ви­ето да съоб­щим, че на тържествена церемония на 8.12.2017 г.в Американския център на Столична библиотека две наши колеги бяха удостоени с престижните отличия “Кръстан Дянков”. Носи­те­лят на Голя­мата наг­рада „Кръс­тан Дян­ков” 2017 г. е Радосвета Гетова за превода си на “Законът на детето” от Иън Макюън (изд. “Колибри”, 2017). Носител на Спе­ци­ал­ната наг­рада „Кръс­тан Дян­ков” 2017 г. е Милена Попова за пре­вода си на “Пламтящият свят” от Сири Хуствет (изд. “Колибри”, 2017). Честито на двете колеги!

Таз­го­диш­ното жури на наг­ра­дата „Кръс­тан Дян­ков” беше в със­тав: проф. Аме­лия Личева, доц. д-р Александра Главанакова и Ваня Томова.

Годиш­ната наг­рада за пре­вод „Кръс­тан Дян­ков” е учре­дена през 2007 г. от Фон­да­ция „Ели­за­бет Кос­това” и се дава за пре­вод от анг­лийски на бъл­гар­ски език на съв­ре­ме­нен роман с висока лите­ра­турна стой­ност. Повече за наг­ра­дата можете да нау­чите тук .

Представяме “Котешката маса” на Майкъл Ондатджи в превод на Маргарита Дограмаджян

Table Paperback 2015 Cover CDR 15 FinalИмаме удоволствието да представим романа “Котешката маса” на Майкъл Ондатджи в превод на нашата колега Маргарита Дограмаджян.  За работата си преводачката беше наградена със Специалната награда “Кръстан Дянков” за 2016 г. Романът е скорошно издание на издателство “Лъчезар Минчев”.

Това е последната (засега) книга от автора на „Английският пациент“ Майкъл Ондатджи.

Едно единайсетгодишно момче, Майкъл, се качва на кораба „Оронсей“ на пристанището на цейлонския град Коломбо и заминава за Англия. Възрастните са му обяснили, че там ще го чака майка му.

Вече като пасажер го разпределят да се храни на масата, най-отдалечена от капитанската, на другия край на салона – Котешката маса. Така се казва масата, определена за хора с ниско обществено положение и деца.

На нея ще се хранят неколцина възрастни, самият Майкъл и две други момчета. По време на пътуването през Индийския океан, Суецкия канал и Средиземно море трите деца преминават от приключение на приключение из целия кораб. Междувременно Майкъл открива, че на кораба пътува и Емили, далечна братовчедка, която става негова довереничка, негов „страничен поглед“ към самия него, и пробужда в душата му първите трепети на желанието. Един мъж въвежда момчетата в света на литературата, друг им разказва за джаза и жените. Жените. Може би загадъчната пътничка г-ца Ласкети е повече от това, което показва. Но най-голямата загадка е окованият затворник, който децата наблюдават тайно всяка късна вечер, тръпнат от предположения и ще го запомнят завинаги.

И това далеч не е всичко в книгата.

Край на пътуването. Майкъл заминава от Коломбо дете и пристига в Англия мъж.

 

Предлагаме откъс, любезно предоставен от издателството.

 

Continue reading

Ангел Игов и Маргарита Дограмаджян отличени с наградите “Кръстан Дянков”

Имаме удо­вол­с­т­ви­ето да съоб­щим, че на тържествена церемония на 9.12.2016 г.в Цен­търа за кул­тура и дебат „Чер­ве­ната къща” двама наши колеги бяха удостоени с престижните отличия “Кръстан Дянков”. Носи­те­лят на Голя­мата наг­рада „Кръс­тан Дян­ков” 2016 г. е Ангел Игов за превода си на “Колекционерът на изгубени неща” от Джеръми Пейдж (изд. “Smart Books”, 2015). Носител на Спе­ци­ал­ната наг­рада „Кръс­тан Дян­ков” 2016 г. е Маргарита Дограмаджян за пре­вода си на “Котешката маса” от Майкъл Ондатджи (изд. “Лъчезар Минчев”, 2015). Честито на двамата колеги!

Таз­го­диш­ното жури на наг­ра­дата „Кръс­тан Дян­ков” беше в със­тав: проф. Аме­лия Личева, доц. д-р Александра Главанакова и доц. д-р Зелма Каталан.

Годиш­ната наг­рада за пре­вод „Кръс­тан Дян­ков” е учре­дена през 2007 г. от Фон­да­ция „Ели­за­бет Кос­това” и се дава за пре­вод от анг­лийски на бъл­гар­ски език на съв­ре­ме­нен роман с висока лите­ра­турна стой­ност. Повече за наг­ра­дата можете да нау­чите тук .

Иглика Василева с Голямата награда “Кръстан Дянков” за 2015 г.

Имаме удоволствието да съобщим, че  носителят на Голямата награда “Кръстан Дянков” 2015 г. е нашата колега Иглика Василева за превода си на “Недосегаемият” от Джон Банвил. Сърдечни поздравления за Иглика Василева! Откъс от романа можете да прочетете във в. “Дневник“.

Честито и на Бистра Андреева, носител на Специалната награда “Кръстан Дянков” 2015 г. за превода на “Английски за гълъби” от Стивън Келман.

Тазгодишното жури на наградата “Кръстан Дянков” беше в състав: проф. Амелия Личева, гл. ас. д-р Витана Костадинова и проф. Владимир Трендафилов. Церемонията по награждаването се проведе на 14.12.2015 г. в Център за култура и дебат “Червената къща”.

Годишната награда за превод „Кръстан Дянков” е учредена през 2007 г. от Фондация “Елизабет Костова” и се дава за превод от английски на български език на съвременен роман с висока литературна стойност. Повече за наградата можете да научите тук .