Tag Archives: ЕСАЛП

Становище на ЕСАЛП за изкуствения интелект

Европейският съвет на асоциациите на литературните преводачи наблюдава бързо променящата се картина с използването на генеративен ИИ в издателската индустрия, прави свои проучвания по този въпрос и подписва съвместни изявления със сродни организации. В условията на продължаващи разисквания ето какви са нашите убеждения и искания.

Никой да не бъде пренебрегван: нашите правни изисквания

 • Литературният превод съществува чрез разрешение за ползване, възнаграждение, прозрачност 

Всяко използване с комерсиална цел на материали, защитени с авторски права, в това число за обучение на ИИ, трябва да бъде договорено с автора, като той да има право на отказ.

 • Прозрачност както при създаването, така и при разпространението на литературни произведения

Изискванията за прозрачност към компаниите, работещи с ИИ, трябва да бъдат прилагани строго. Също така, ако се планира използването на генеративен ИИ в който и да е момент от издателския процес, това трябва да бъде ясно посочено в крайния продукт. Освен това всеки участник в производствената верига трябва да носи отговорност за използването от своя страна на ИИ и да получава справедливо възнаграждение за работата си.

 • Да няма обществено финансиране за издания, при които е използван генеративен ИИ

Обществените политики са от решаващо значение за издателската индустрия: пазарът не може сам да поддържа оживения културен живот на една модерна държава. Няма нужда икономическите интереси, стоящи зад ИИ, да получават стимули.

Никой език да не бъде пренебрегван: нашата професионална гледна точка

 • Машините са не преводачи, а „преводоиди“. Те не превеждат; те генерират текстови материал.

Използването на ИИ стандартизира преводите, води до обедняване на писмените култури и на езиците като цяло посредством – наред с други неща – “ефекта на подсказката” (склонността да се приема първият вариант, даден от машината) и самозамърсяването (машината се учи от себе си).

 • Всеки жанр заслужава да бъде превеждан от човек

Идеята, че някои книги са по-подходящи за обработка от генеративен ИИ, води до опасно разграничаване между висока литература и другите текстове и възпрепятства общественото развитие чрез четене. 

 • Всеки език заслужава да бъде превеждан от човек

Ние оспорваме идеята за ИИ като инструмент за по-лесен достъп до редките езици. Напротив – предупреждаваме, че има опасност езиците хегемони да бъдат използвани като посредници. Без преводачите издателите ще зависят още повече от пазарните механизми при избора на произведения за превод. 

Никоя книга да не бъде пренебрегвана: нашето хуманистично верую

 • Литературният превод не е препис

Литературните преводачи превеждат текстове, вписани в своя културен, социален и исторически контекст, за читатели, които също са вписани в свой специфичен контекст. Преводът изисква разбиране на тези контексти и умения за писане. Това е непосилно за машините без значителна човешка намеса.

 • Творчеството ни прави хора

Човешко е да се съмняваш, а машините не го правят. ИИ предлага „функционални“ решения, които никой не може нито да проследи, нито да оспори. Хората трябва да имат право да творят – и да получават справедливо възнаграждение, ако това е тяхната работа, – да се наслаждават на произведенията и да обогатяват ума и душата си. 

 • Литературният превод е литературно произведение

 Художественият превод трябва да се разглежда като литературна ценност от национален и международен мащаб и заслужава да бъде защитен като такава ценност. Практиките на извличане и събиране на информация, използвана за обучение на ИИ, само за целите на финансовата печалба, не само нарушават законите за авторското право, но и увреждат културното наследство на човечеството.

Превод Милена Попова, Владимир Молев, Теодора Цанкова 

ЕСАЛП изразява загриженост във връзка с транспонирането на Директивата за цифровия единен пазар в България и други държави

Като част от процеса по проследяване на прилагането на Директивата за цифровия единен пазар, работна група „Авторско право“ на ЕСАЛП събра информация за отделни случаи (България, Франция, Италия, Полша) и изпрати писмо, изразяващо загриженост, до звено „Авторско право“ към ЕК.

Писмото описва случаи, в които неправилното прилагане не би защитило литературните преводачи и други автори от нежелано и несправедливо еднократно плащане, както и от други нарушения на правата им, в това число правото им на прозрачност.

Писмото завършва с препоръка ЕК да изясни, че:

 • Няма да бъде допускана никаква дискриминация между авторите (например преводачи срещу писатели) и не може да има клауза, която изключва някои категории от прилагането на принципите на Директивата.
 • Еднократно плащане на автори е допустимо като изключение, ограничено до определени случаи.
 • Според Бернската конвенция преводачите са автори на преводите си, поради което техният принос към произведението не може да се смята за незначителен.
 • Всяка съществуваща норма в националните законодателства за авторското право, която след транспонирането на Директивата може да се окаже в цялостен или частичен конфликт с новите норми, следва да бъде преработена.

Анкета на ЕСАЛП за условията на труд на преводачите на литература и хуманитаристика в Европа

Европейският съвет на асоциациите на литературните преводачи е изготвил нова анкета за условията на труд на преводачите на литература и хуманитаристика в Европа. Анкетата е анонимна, версията на български език е на разположение тук.

Обръщаме се към преводачите на литература и хуманитаристика в България – независимо дали са или не са членове на СПБ – с молба да я попълнят в срок до 10 юли, отнема 10-15 минути. 

Попълването на анкетата е важно, защото: 

– ЕСАЛП ще използва данните, за да лобира пред националните и европейските институции за по-добри условия на труд на преводачите, повече субсидии за преводи, по-добра защита на авторските права на преводачите, по-голямо признание на работата им и по-добра видимост на професията; 

– резултатите ще бъдат взети предвид от EACEA, Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура към ЕС, при определянето на субсидиите за превод, които програмите за култура на ЕС дават на европейските издатели; 

– ЕСАЛП възнамерява да предостави резултатите от анкетата на институциите в ENLIT (Европейска мрежа за превод), които популяризират националните литератури и с тази цел подпомагат преводи на собствените си литератури в други държави. 

Много благодарим!

Counterpoint/Contrepoint

Първият брой на новосъздаденото електронно списание на Европейския съвет на асоциациите на литературните преводачи Counterpoint/Contrepoint е вече факт. То ще излиза два пъти годишно, на английски и френски, и е предназначено за всеки, който има интерес към литературния превод. То ще представя информация както за дейността на ЕСАЛП, така и за литературния превод в Европа изобщо.

Можете да свалите списанието оттук, а ако желаете да се абонирате и да получавате Counterpoint/Contrepoint в личната си поща, можете да въведете данните си тук.

Подготвителна среща по проекта Small is Great в СУ „Св. Климент Охридски“

На 9 и 10 март в Софийския университет се състоя среща на работна група „Образование“ към Европейския съвет на асоциациите на литературните преводачи, която подготвя  европейски проект Small is Great за поредица ателиета за превод от „малки езици“. В срещата взеха участие потенциални партньори от следните институции: Чешки литературен център, Украински институт за книгата, Университет в Галац, СУ „Св. Климент Охридски“, Национален център за книгата, Къща за литература и превод, Фондация „Елизабет Костова“ и Софийски литературен фестивал. Различни институции от Испания, Франция, Великобритания и Германия също са заявили готовност за партньорство.

На срещата беше представен проектът, както и направеното до момента: семинарът през ноември 2018 г. в Барселона, организиран от AELC, и подготвяното от Университета в Саламанка ателие за превод от гръцки, румънски и холандски на испански, което ще се проведе през ноември 2019 г.  Представителите на различни институции споделиха опита си в организирането на подобни прояви за превод от малки езици и дадоха идеи за подобряване на проекта. Така начинанието на ЕСАЛП получи подкрепа и конструктивна критика, въз основа на която ще се доразвива.

Вторичен, но не по-малко важен резултат от срещата е, че организации със сродни интереси от различни страни установиха контакти помежду си. 

Следобеда на 9 март беше посетена Къщата за литература и превод.