Monthly Archives: January 2021

In memoriam: Мария Далчева

На 10 януари ни напусна Мария Далчева (1940 – 2021). С изтънчено чувство към езика и усет към новото, продължител на най-доброто от традициите и културата в чуждата и родната литература Мария Далчева направи свой принос в българския литературен свят с преводите си от френски език на творби като „Плетачката на дантели“ от Паскал Лене, „Петстотинте милиона на Бегюм“ от Жюл Верн, „Пчелица“ от Анатол Франс и още, и още. Освен талантлив литературен преводач, през целия си живот Мария Далчева е преподавател по френски език и култура, който с всеотдайната си работа и богати знания допринася за изграждането на не един и двама специалисти в областата на превода, българо-френските отношения и франкофонията. Безспорно в основата на разгръщането на преводаческия ѝ талант и преподавателско-културната ѝ дейност е фактът, че като дъщеря на поета-философ, есеист и преводач Атанас Далчев, М. Далчева става и негов достоен духовен наследник.
За своите преводи Мария Далчева е носител на престижни награди, присъдени ѝ от Съюза на преводачите в България, а през 2019 г. е отличена с грамота на Министерството на културата за принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод Деня на народните будители.


Поклон пред светлaта ѝ памет!