Daily Archives: February 12, 2015

Преговори по ТПТИ: ЕСАЛП бие тревога заради това, че литературата и книгоиздаването не са сред т. нар. „изключения в областта на културата“

Съобщение до медиите

Брюксел, 2 февруари 2015 г.

 

Европейският съвет на асоциациите на литературните преводачи, представляващ 10 000 литературни преводачи от 29 европейски страни, призовава страните, отговорни за продължаващите преговори по Трансантлатическото  партньорство за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ, да обърнат внимание на следните въпроси, тревожни за всички граждани с отношение към европейските литератури и културните ценности, които те представляват:

  • Книгоиздаването не е сред т. нар. „изключения в областта на културата“ и следователно влиза в мандата на преговарящите по ТПТИ;
  • Това представлява заплаха за книгоиздаването и литературата в Европа, тъй като ТПТИ ще толерира постоянни мерки за насърчаването и опазването на културата само ако тези мерки са недискриминационни. Обществените субсидии за книжния сектор, фиксираните цени на книгите и политиките в областта на общественото заемане на книги биха могли да бъдат изложени на риск.

Затова ЕСАЛП призовава за включването на книжния сектор сред културните сектори, освободени от споразумението по ТПТИ. Съветът също така призовава Комисията недвусмислено да потвърди законосъобразността на националните помощи и субсидии за литература.

Пълният текст на съобщението е наличен на сайта на ЕСАЛП на английски и френски език.