Daily Archives: September 18, 2014

Три конкурса на фондация “Елизабет Костова” с наближаващ краен срок

Фондация “Елизабет Костова” напомня, че наближават крайните срокове на следните конкурси:

  • Осми годишен конкурс за наградата за превод “Кръстан Дянков”, краен срок: 17.00 ч. на 23 септември (вторник) 2014, подробна информация тук;
  • Пети годишен конкурс за преводачи, за участие в преводаческа резиденция в САЩ, краен срок: 17.00 ч. на 30 септември (вторник) 2014, подробна информация тук;
  • Пети годишен конкурс за писатели, за превод и издаване на съвременен български роман в САЩ, краен срок: 17.00 ч. на 30 септември (вторник) 2014, подробна информация тук.