Жури на секция “Художествена литература” за годишните награди на СПБ

На събрание на секция “Художествена литература” през месец март бе избрано секционно жури за годишните награди на СПБ за 2014 г. в състав: Йорданка Трифонова, Румяна Станчева и Федя Филкова.

Съгласно Правилника годишните награди на СПБ са три вида:

  • награда за ярки постижения,
  • специална награда за изключително високи постижения и
  • награда за цялостна дейност,

като първите два се присъждат за конкретно произведение, публикувано в периода от 1 юли на предходната до 30 юни на текущата година.

Отличията се обявяват всяка година на 30 септември по случай международния Ден на преводача.

Призоваваме издатели, критици и читатели да изпращат на журито (по имейл или с писмо до офиса на СПБ) мотивираните си предложения за награди  до 31 юли 2014 г., като по възможност ги придружават с екземпляр от предложеното за награда произведение.