Христо Иванов Попов

Работни езици: сръбски, хърватски, руски, белоруски

Кратка биография: Христо Попов е роден през 1940 г. в Дебнево , Троянско. Завършва славянска филология в СУ “Св. Климент Охридски”. Работи като редактор в Българското национално радио. От 2003 до 2005 г. е главен секретар на Съюза на преводачите в България. Участвал е в редакционния съвет на списание „Панорама”. Превежда лирика от славянски езици.

Избрани преводи:

 • Иван Франко. Избрани творби. Превод от украински. София: Народна култура, 1981 (в колектив)
 • Янка Купала. Якуб Колас. Избрани творби. Превод от белоруски. София: Народна култура, 1982 (в колектив)
 • Максим Багданович. Златни струни. Превод от белоруски. София: Народна култура, 1984 (съставителство и превод)
 • Яугения Янишчиц. Твоето присъствие. Превод от белоруски. София: Панорама, 1998 (съставителство, превод с колектив)
 • Антология на белоруската поезия. София: Панорама, 2000 (редактор, превод с колектив)
 • Миодраг Павлович. Любомир Симович. Борислав Радович. Милутин Петрович. Слободан Зубович. Душко Новакович. Владимир Копицил. Радмила Лазич. Васа Павкович. Милован Марчетич. Гордана Чирянич. Снежана Минич. Гойко Божкович. Превод от сръбски. Ниш: Мост, бр. 175/176, 2003.
 • Антология на белоруската проза. София: Илинда-Евтимов, 2005 (в колектив)
 • Дмитрий Биков. Борис Пастернак. Превод от руски (с Мария Петкова). София: Рива, 2009.
 • Миле Стоич. Небесен пансион. Превод от хърватски. София: Панорама, 2012 (съставителство и превод).
 • Иван Бурсов. Приказки, пълни с чудеса. Превод от руски. София: Отечество, 1984
 • Агния Барто. Червенушка. Превод от руски. София: Отечество, 1986
 • Лина Костенко. Бъзовият цар. Превод от украински. София: Отечество. 1990
 • Гвидо Тарталя. Светулка край морето. Превод от сръбски. София: Отечество, 1990

Данни за контакт:

 • hristopopov@abv.bg