Тодорка Йорданова Минева-Праматарова

Todorka MinevaРаботни езици: Френски, английски, руски

Област на преводаческа дейност: Съвременна европейска хуманитаристика и художествена литература

Кратка биография:

 • 2010-2013 – Председател на секция „Художествена литература“ при СПБ
 • 1993 – досега – Главен редактор на поредици „Ризома“ (съвременна хуманитаристика), „Литературно пространство“ (съвременна европейска проза) и „Женски дискурси“ (изследвания в областта на социопола)
 • 1992 – досега – Преводач на свободна практика
 • Образование:
 • Магистър по философия с втора специалност френски език и литература, СУ „Св. Климент Охридски“ – 1982-1987
 • Девета френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София 1976-1981

Избрани преводи:

В областта на хуманитаристиката:

 • Жил Дельоз и Феликс Гатари, Кафка. За една малка литература, изд. „Сонм“, С. 2009.
 • Пол Рикьор, Пътят на разпознаването, три студии, изд. „Сонм“, С. 2006.
 • Жан Старобински, Действие и реакция, изд. „Сонм“, С. 2005.
 • Еманюел Левинас, Другояче от битието, или отвъд същността, изд. „Сонм“, С. 2002.
 • Жан-Пол Сартр, Истина и съществуване, изд. „Сонм“, С. 1998.

В областта на художествената литература

 • Корин Хукс, Роклята ми не е измачкана, Алтера, С. 2014
 • Жак Шесекс, Един евреин за назидание, СОНМ, С. 2013
 • Франц Хеленс, Двойникът и други фантастични истории, СОНМ, С. 2013
 • Натали Сарот, Ти не се обичаш, сп. Съвременник, С. 1996
 • Шарл Перо, Приказки от стари времена, Дамян Яков, С. 1992

Награди:

 • 1996 Награда на СПБ и Център за изкуства „Сорос“ за превода на книгата на Мирча Елиаде Шаманизмът и архаичните техники на екстаза
 • І-VІ 2001 Шестмесечна стипендия на името на Паул Целан в Института за науки за човека в гр. Виена за превода на книгата на Еманюел Левинас Другояче от битието, или отвъд същността

Данни за контакт:

 • minevadora@yahoo.fr
 • sonm@abv.bg