Ганчо Савов Ганчев

Работни езици:  всички южнославянски – словенски, сръбски, хърватски, босненски, черногорски, македонски.

Област на преводаческа дейност:  художествена литература. 

Кратка биография: Роден на 25.10.1930 г. в гр. Перник. Славистично образование – в бивша Югславия. Работил в издателства, медии и Българската академия на науките. От 1974 до 1985 г. е бил политически затворник. След реабитилитацията през 1990 г. – редактор в медии. 1995–1996 г. гл. редактор на сп. „Панорама”; 1996-1998 г. председател на Съюза на преводачите в България. От 1997 г. преподавател в катедра „Славистика” на Великотърновския университет по южнослявянски литератури, теория и практика на превода и др.

Избрани преводи:

 • „Сръбски разкази” (1966, в съавт. със Сийка Рачева);
 • „Юначният ковач” – словенски приказки, 1966;
 • Цирил Космач – „Хляб и щастие”, новели,  словенска,1974;
 • Blaga Dimitrova – „Bosno, boljko moja“ (1994, стихове – на босненски);
 • Бранислав Нушич – „Автобиография”, 2000;
 • Драго Янчар: „Звънтеж в главата”, роман, 2003, и „Градителят”, роман, словенски, 2011;
 • Йеврем Бъркович – „Глосарий”, есета, черногорски, 2005;
 • Йосип Ости – „Сараевска книга на мъртвите”, стихове и проза, босненски, 2003;
 • Гроздана Олуич: „Гласувам за любовта”, 2009 и „Гласове на вятъра”, 2012, сръбски, романи;
 • Антология на сръбския хумор, 2012, и др.

Автор на университетски учебници, научни изследвания за южнославянските литератури, за превода и др.

Награди:

 • 1991- годишна на СПБ и почетни значки – 1992 и 2006;
 • 2000 – на „Балканмедия”; 2001 – на Сръбския ПЕН-център;
 • 2003 – Национална литературна „Рачо Стоянов”;
 • 2006 – Словенската „Претнарева награда” – за популяризация на словенската литература и култура;
 • 2010 – Сръбска „Екселенц на сатирата” – за популяризацията на сръбския хумор;
 • 2012 – световната литературна награда „Богородица троеручица” за популяризацшията на сръбската литература и др.

Данни за контакт:

 • адрес – ж.к. „Надежда – 2”, бл. 247, вх. Б, ап. 45, 1220 – София
 • Тел. 02/ 938-0163
 • моб. 0887-24 24 14
 • email: gansav@yahoo.com ;  savov.ganchev@gmail.com