Членове

Председател на секцията:

 • Весела Еленкова

Заместник-председатели:

Членове на СПБ, за които „Художествена литература и хуманитаристика” е първа секция

Членове на СПБ, за които „Художествена литература и хуманитаристика” е втора или трета секция

 • Аглика Йосифова Маркова
 • Ана Стоева Димова
 • Ани Леви (Анушка Хеския Леви)
 • Антония Парчева
 • Виолета Александрова Павлова
 • Владимир Цонев Ганев
 • Елена Димитрова Узунова
 • Емануел Георгиев Икономов
 • Емилия Емилова Коралова-Стоева
 • Емилия Илиева Михайлова
 • Иванка Стоянова Васева-Кадънкова
 • Илиана Михайлова Владова
 • Йонка Маринова Найденова
 • Констанца Цветкова Дянкова
 • Кунка Дамянова Генкова
 • Людмила Крумова Григорова
 • Мария Петрова Пачкова-Димитрова
 • Николай Димитров Краев
 • Петър Велчев Велчев
 • Уршула Милчевска-Гайдарджиева
 • Федя Райкова Филкова-Кънчева
 • Христина Андонова Балабанова