Аглика Йосифова Маркова

Аглика МарковаРаботни езици: английски, руски, немски

Област на преводаческа дейност: превод на художествена литература, устен превод

Кратка биография: Родена е през 1942 г. Завършила е английска филология в СУ „Св. Климент Охридски”. Превела е 41 книги – главно художествена литература, 12 пиеси от английски на български език и множество разкази от английски и руски. Първият й преводен роман – «Развейте още знамена» от известния английски писател Ивлин Уо – излиза през 1977 г. Превела е повечето негови произведения, включително и част от разказите му (последните са публикувани в сп. “Съвременник”).

Избрани преводи: Други известни произведения, които е превела на български език, включват творби на автори като Надин Гордимър, Кърт Вонегът, Джон Голзуърти, Дж. М. Кутси, В. С. Найпол, Джеймс Мориър, Айрис Мърдок. Представила е за първи път у нас ирландския писател Джон Макгахърн с двете му значителни произведения „Сред жени” (2013) и „С лице към изгряващото слънце” (под печат в издателство „Алтера”) Под печат са и преводите й на досега неизлизали у нас разкази на О. Хенри („ФАМАплюс”) и на културологичното проучване на О. Файджис «Танцът на Наташа» ( „РИВА”).

Награди:

  • 2006 г. – Награда на СПБ за превод в областта на обществените науки и хуманитаристиката – за превода от английски на „Кратка история на Америка” от Алън Акселрод
  •  2011 г. Специалната наградa на фондация „Елизабет Костова” за превода на „Животът според Любка” от Лори Греъм

Данни за контакт:

  • адрес: 1606 София, бул. „Дамян Груев” 40
  • дом. тел. 02/ 852 41 09
  • мобилен телефон с гласова поща: 0885 00 25 54
  • електронни адреси: amarkova12@gmail.com; aglika_m@yahoo.co.uk; aglika.markova@mail.bg