Tag Archives: млади преводачи

Конкурс за млади преводачи на полска литература

Съюзът на преводачите в България (СПБ) и Полският институт София обявяват първото издание на Конкурса за млади преводачи на полска литература.

Конкурсът е за преводачи до 35 години, които до момента нямат публикации или имат най-много една публикувана преводна книга. Желаещите да участват в конкурса ще превеждат един и същ прозаически текст. Постъпилите за участие в конкурса преводи ще бъдат оценени от жури, съставено от представител на СПБ и трима университетски преподаватели-полонисти. След обявяването на резултатите от конкурса ще бъде проведена работилница за обсъждането на проблемите на превода в изпратените работи, в която ще се включат всички млади участници под ръководството на членовете на журито.

 

ТЕКСТОВЕ ЗА ПРЕВОД

Тази година участниците ще превеждат разказа „Romeo i Julia z elektrycznym napędem“ от Стефан Вехецки – Вех. Стефан Вехецки (1896–1979) е полски писател-хуморист и журналист, събирач на градски фолклор, известен със своите фейлетони и разкази, които се явяват своеобразни хроники на всекидневния живот в полската столица.

Текстът за превод може да бъде изтеглен тук.

 

НАГРАДИ

  • Първа награда – 500 лв.
  • Втора награда – 300 лв.
  • Трета награда – 200 лв.
  • Две поощрителни награди – по 75 лв.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Най-късно до 23 декември 2018 г.  участниците в конкурса трябва да изпратят в електронен формат на адрес <spbprojects2018@gmail.com>

  • превода на разказа с приложена декларация за авторство на изпратения превод;
  • автобиография на български език в обем до 1000 знака с посочени дата на раждане, адрес, телефон и имейл;
  • актуална снимка.

 

СРОКОВЕ

  • Краен срок за изпращане на превода: 23 декември 2018 г.
  • Провеждане на работилница за обсъждане на проблемите на превода в получените интерпретации с всички участници, под ръководството на членовете на журито – 22 януари 2019 г.
  • Обявяване на резултатите от конкурса: 22 януари 2019 г.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Пишете ни на адрес: <spbprojects2018@gmail.com>