23 април – Световен ден на книгата и авторското право

На всички членове на СПБ, както и на всички колеги и приятели, които създават и издават Книги, и на онези, които ги четат с любов, препрочитат ги и поощряват и другите да четат:

Честит Ден на книгата и авторското право, отбелязван вече 25 години!

Да си пожелаем здраве и много стойностни книги край нас!

И нека все по-малко ни се налага да се борим срещу нарушаване на авторското право!

УС на СПБ