Мария Христова Коева

Мария Христова Коева Работни езици: френски, английски

Област на преводаческа дейност:  художествена литература

Кратка биография:

 • 1992 – досега – издателство „Фама”
 • 1984 – 1992 Издателство „Народна култура”
 • 1978 – 1984 Агенция „София прес”

Избрани преводи:

 • Самюъл Бекет –  „Малоун умира”, „Краят на играта”, „Разкази и текстове за нищо”, „Мерсие  и Камие”
 • Жан-Пол Сартр – „Погнусата”, „Стената”, „Думите”, „При закрити врата”
 • Симон дьо Бовоар – „Гостенката”, „Лъскави картинки”
 • Волтер – „Кандид”
 • Жан Жьоне – „Слугините”, „Балконът”, „Негрите”
 • Ромен Гари – „Нататък билетът не важи”
 • Жан Кокто – „Ужасните деца”
 • Андре Малро – „Човешкият жребий”, „Изкушението на Запада”
 • Борис Виан – „Мравките”, „Палав и планктон”, „Ще плюя върху вашите гробове”
 • Йожен Йонеско – „Снимката на полковника”

Награди: 1988, 1995 – годишни награди на СПБ

Данни за контакт:

 • ул. „Цанко Церковски” 23, София 1164