Условия за членство в секцията

Всеки преводач, който желае да стане член на секцията, следва да представи на председателя следните документи:

  • писмено заявление за членство, адресирано до председателя на СПБ;
  • CV с библиография на преводите си (минимум 2 книги);
  • препоръка от член на СПБ с членски стаж над 3 години, специалист по езика, с който работи кандидатът;
  • екземпляр от своя преводна книга заедно с оригинала, от който е превеждана.

Секцията възлага на специалист по езика, с който работи кандидатът, да напише рецензия.

Такса за кандидатстване: 60 лв

Горните условия за членство в секцията са приети на заседание на Общото събрание на секцията на 04.02.15 г. и утвърдени от УС на СПБ на 30.03.15 г.

От 2017 г. включително членският внос е в размер 50 лв годишно; за студенти и пенсионери – 25 лв.