За нас

Секция „Художествена литература”, една от шестте секции на Съюза на преводачите в България, обединява преводачите на художествена литература от чужди езици на български и от български на чужди езици. СПБ е национална професионално-творческа организация, чиито цели са: да допринася за обогатяването и развитието на българската култура, както и за представянето й пред света; да подпомага международното сътрудничество в областта на културата, науката, обществената дейност и др.; да представлява членовете си, да защитава правата им и да подобрява моралния, правния и материалния им статут; да работи за  високото качество на превода в България; да улеснява размяната на опит и идеи между българските преводачи.”

От април 2016 г. председател на секцията е Теодора Цанкова, а заместник-председатели – Дарин Тенев и Милена Попова.

Условия за членство

Партньори