Високо отличие за Огнян Стамболиев

На състоялите се наскоро в Румъния „Дни на Михай Еминеску – 2019”, организирани от Мемориала „Еминеску”, в град Яш и в родното място на класика на румънската литература, Ипотещ, нашият преводач и критик Огнян Стамболиев получи най-високата румънска награда за художествен превод. Наскоро той предложи за първи път на българските читатели подборка от фантастичната проза и публицистиката на „последния романтик в европейската поезия”, под надслов „Бедният Дионис” (издание на „Авангардпринт”). Преводът получи висока оценка от жури от три румънски университета – от еминесколози и професори-слависти. В отговора си след приветствието на журито, Огнян Стамболиев сподели, че срещите му с румънската поезия и поети са били „най- щастливите дни в живота му”, а „великолепната проза на поета Еминеску за него е била истинско откритие”. За същия превод Огнян Стамболиев беше отличен и на Петия международен конгрес на еминесколозите през септември м.г. с награда от Академията на науките на Република Молдова.

Иглика Пеева