АТЕЛИЕ ПО ПРЕВОД, 03-05 юни 2016

Фондация “Елизабет Костова” (ФЕК) и Съюзът на преводачите в България (СПБ) за шеста поредна година организират съвместно преводаческо ателие. Ателието е насочено към преводачи на художествена литература, a работните езици са български и английски.

ПРОГРАМА:
Програмата ще бъде организирана в два модула, като точният им график на провеждане ще бъде оповестен допълнително:

  • Модул по превод на поезия;
  • Модул по превод на проза.

Кандидатите могат да кандидатстват за участие в двата модула или да изберат един.
 
ВРЕМЕ И МЯСТО:
Ателието ще се проведе на 03, 04 и 05 юни 2016 г. в София.

РЕЗУЛТАТИ:
Имената на избраните участници ще бъдат обявени до 20 май 2016 г. 

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Кандидатурите трябва да бъдат получени до 17:00 ч. на 09 май (понеделник) 2016 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Процедурата на кандидатстване включва две стъпки:
1. Попълнете ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, като отбележите в него ясно и точно за участие в кои модули желаете да кандидатствате (модул по превод на поезия; модул по превод на проза; или и двата модула – по превод на поезия и на проза). Формуляр за кандидатстване можете да намерите ТУК .
2. ПРЕВОД НА ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ:
2.1 При кандидатстване за участие само в модула по превод на поезия, моля, преведете на български език текста, който можете да намерите ТУК.
2.2 При кандидатстване за участие само в модула по превод на проза, моля, изберете и преведете на английски / български език един от двата текста, които можете да намерите ТУК .
2.3 При кандидатстване за участие и в двата модула – по превод на поезия и на проза, – моля, преведете на български език текста от т. 2.1, както и на английски / български език един текст от т. 2.2.

Попълнения формуляр за кандидатстване и преведения художествен текст (текстове) изпратете на имейл: silieva@ekf.bg до 17:00 ч. на 09 май (понеделник) 2016 г.

ТАКСА-УЧАСТИЕ, НАСТАНЯВАНЕ И ТРАНСПОРТ:
– 60 лв. – за участие в модула по превод на пoезия;
– 60 лв. – за участие в модула по превод на проза;
– 95 лв. – за участие в двата модула, по превод на поезия и проза.
Таксите ще се събират от Съюза на преводачите в България.

Ще бъдат осигурени две стипендии, освобождаващи двама участници от такса-участие: една за модула по превод на поезия и една за модула по превод на проза.

Фондация “Елизабет Костова” ще осигури настаняване и ще покрие разходите за вътрешен транспорт в страната на участниците, които не живеят в София.

УДОСТОВЕРЕНИЕ:
Всички успешно завършили курса участници ще получат удостоверения.

КОНТАКТ:
Симона Илиева, координатор, Фондация “Елизабет Костова”: silieva@ekf.bg, +359 02 988 81 88.