Конкурс за участие в Ателието по превод за 2015 г.

Конкурс

АТЕЛИЕ ПО ПРЕВОД
29-31 МАЙ 2015

Фондация “Елизабет Костова” (ФЕК) и Съюзът на преводачите в България (СПБ) за пета поредна година организират съвместно преводаческо ателие. Ателието е насочено към преводачи на художествена литература, a работните езици са български и английски.
За пръв път през 2015 ателието ще постави фокус и върху превода на поезия.

ПРОГРАМА:
Програмата ще бъде организирана в два модула:
1) Първи модул: превод на поезия (29 и 30 май 2015 г.);
2) Втори модул: превод на проза (31 май 2015 г.).
Кандидатите могат да кандидатства за участие в двата модула или да изберат един.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

1) Поезия:
проф. дфн Александър Шурбанов, д-р Ангел Игов, проф. д-р Владимир Трендафилов, Джонатан Дън, проф. д-р Евгения Панчева, д-р Айрийн Нийланд, Манол Пейков, Надежда Радулова;
2) Проза:
д-р Ангел Игов, проф. д-р Владимир Трендафилов.

ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Ателието ще се проведе на 29, 30 и 31 май 2015 г. в София.

РЕЗУЛТАТИ:
Имената на избраните участници ще бъдат обявени до 11 май 2015 г. 

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Кандидатурите трябва да бъдат получени до 17:00 ч. на 1 май (петък) 2015 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Процедурата на кандидатстване включва две стъпки:
1. Попълнете ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, като отбележите в него ясно и точно за участие в кои модули желаете да кандидатствате (първи: превод на поезия; втори: превод на проза; или и двата: превод на поезия и на проза). Формуляр за кандидатстване можете да намерите ТУК.
2. ПРЕВОД НА ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ:
2.1 При кандидатстване за участие само в първия модул: превод на поезия, моля, изберете и преведете на английски/ български език един от двата текста, които можете да намерите ТУК.
2.2 При кандидатстване за участие само във втория модул: превод на проза, моля, изберете и преведете на  английски/ български език един от двата текста, които можете да намерите ТУК.
2.3 При кандидатстване за участие и в двата модула (превод на поезия и на проза), моля, изберете и преведете на  английски/ български език по един текст от т. 2.1 и 2.2.

Попълнения формуляр за кандидатстване и преведения художествен текст (текстове) изпратете на имейл: silieva@ekf.bg до 17:00 ч. на 1 май (петък) 2015 г.

ТАКСА-УЧАСТИЕ, НАСТАНЯВАНЕ И ТРАНСПОРТ:
– 65 лв. – за участие в модула по превод на пoезия;
– 45 лв. – за участие в модула по превод на проза;
– 95 лв. – за участие в двата модула, по превод на поезия и проза.
Таксите ще се събират от Съюза на преводачите в България.

Общо три стипендии ще бъдат осигурени от фондация “Елизабет Костова” на трима участници, които ще бъдат освободени от заплащане на такса-участие.

Фондация “Елизабет Костова” ще осигури настаняване и ще покрие разходите за вътрешен транспорт в страната на участниците, които не живеят в София.

УДОСТОВЕРЕНИЕ:
Всички успешно завършили курса участници ще получат удостоверения.

КОНТАКТ:
Симона Илиева, координатор, Фондация “Елизабет Костова”: silieva@ekf.bg, +359 02 988 81 88.