Български флаг
Секция "Художествена литература и хуманитаристика"
към Съюза на преводачите в България


UK Flag
Section "Literary Translation"
at Bulgarian Translators' Union